Öğretmenler Günü Hikayesi

Öğretmenler Gününün Hikayesi

Türkler önce Uygur ve Göktürk alfabelerini kullanıyordu. İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte 8. yy 'dan itibaren Arap alfabesi kullanılmaya başlandı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ile Ulu Önder Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'i kurdu. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda da yenilikler yapıldı. Bu yeniliklerin önemlilerinden bir tanesi de 1353 sayılı kanun ile o dönemde kullanılan Arap alfabesi yerine, günümüzde de kullanılan Latin alfabesi kabul görmüştür. Yeni alfabenin öğretilmesi, okur-yazar oranının arttırılması için büyük bir seferberlik başlatılmıştır.

24 Kasım 1928 tarinde açılan Millet Mekteplerinde genç, yaşlı, kadın, erkek herkese yeni alfebe öğretilmeye başlanmıştır. 

Millet Mekteplerinin açılış günü olan 24 Kasım tarihinde Atatürk'ün Başöğretmenliği de kabul edilmiştir. 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.